image1  

小鋼琴家的前奏曲

文章標籤

Yi-Chung Chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2050009359  

正在,以及已逝的─ 絕美之城

文章標籤

Yi-Chung Chen 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

226725_225197460830904_5942103_n  

作為一個鋼琴老師的使用說明(下)

文章標籤

Yi-Chung Chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

226725_225197460830904_5942103_n  

作為一個鋼琴老師的使用說明

文章標籤

Yi-Chung Chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

0572_09JPG_1381499178  

 

文章標籤

Yi-Chung Chen 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

39263_1547911334704_670011_n  

2013年的最後一天。

文章標籤

Yi-Chung Chen 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

00160029  

文章標籤

Yi-Chung Chen 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

Bern Alois Zimmermann (1918-1970)

images  

文章標籤

Yi-Chung Chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Olivier Messiaen(1908-1992)

 Olivier_Messiaen_1946  

文章標籤

Yi-Chung Chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

023  

九月沙龍音樂會─梅湘

文章標籤

Yi-Chung Chen 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()